• کاهش ۶۰ درصدی بارندگی‌ها در خراسان جنوبی

    کاهش ۶۰ درصدی بارندگی‌ها در خراسان جنوبی

    به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، نخعی افزود: از ابتدای سال زارعی جاری تا امروز میانگین بارندگی در ایستگاه‌های مراکز شهرستان ها ۱۴.۳ میلیمتر ثبت شده است. به گفته وی این رقم در مدت مشابه پارسال که ۲۶.۳ میلیمتر  بوده ۴۶ درصد و در بلندمدت  که ۳۵.۸ میلیمترثبت شده ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

  • بشرویه و قاین رکوردار بارندگی در شهرستان‌های خراسان جنوبی

    قاین و بشرویه با ۱۲ میلیمتر رکورددار بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در خراسان جنوبی هستند. به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ،  زارعی کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت ۱۱ میلیمتر بارندگی در ایستگاه باران سنجی بیرجند، سربیشه ۱۰ میلیمتر، زهان ۸ میلیمتر، خوسف ۷ میلیمتر، نهبندان ۴ میلیمتر سرایان