• اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی در خراسان جنوبی

    اجرای طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی در خراسان جنوبی

    احمد آریافر به برگزاری گشت های مشترک اشاره کرد و افزود: در طول اجرای طرح از ظرفیت سایر دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و … نیز به منظور بازرسی و رصد دقیق کالا‌ها و خدمات هدف استفاده خواهد شد که هم افزایی و همراهی این دستگاه ها در اجرای هر چه

  • فراخوان ثبت نام داوطلبین عضویت در اتحادیه های دامپروری، باغبانی و زراعت شهرستان بشرویه

    فراخوان ثبت نام داوطلبین عضویت در اتحادیه های دامپروری، باغبانی و زراعت شهرستان بشرویه

    کلیه افراد و واحدهای صنفی کشاورزی اعم از ” زراعت ، باغداری، دامپروري، دامداري، تولیدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم، باغداري و درختکاري مثمر و غیر مثمر ،طیور و ماکیان ،آبزي پروري و صیادي (شیلات)، جنگلداري، جنگلکاري، مرتع داري، آبخیز داري و بیابانزدایی(منابع طبیعی)، سایرخدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزي ” به منظور برگزاری