• «بشرويه» ناشناخته گردشگري در خراسان

    «بشرويه» ناشناخته گردشگري در خراسان

    بافت تاريخي بشرويه از معدود بافت هاي خشت و گلي ايران است که تاکنون معماري سنتي خود را حفظ کرده و کوچه هاي پرپيچ و  خم نماي کاهگلي، سقف هاي گنبدي و بادگيرهايش هنوز استوار است. بافت تاريخي بشرويه به شماره ۷۸۳۶ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است. اين منطقه سالم ترين بافت تاريخي در استان

  • کودکان بشرویه ماهی سفره هفت سین خود را آزاد کردند

    کودکان بشرویه ماهی سفره هفت سین خود را آزاد کردند

    هاشم اتفاقی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه در اجرای این برنامه خبر داد و افزود: كودكان امروز با بها دادن به زندگی ماهی ها و رها كردن آن اهمیت دادن به حیات موجودات و محیط زیست را به خوبی نشان دادند. وی ادامه داد: در فرهنگ كهن ایرانیان بر ارزش حیات