• بازدید فرماندار از پروژه های درحال اجرا در حوزه راه شهرستان بشرویه

    بازدید فرماندار از پروژه های درحال اجرا در حوزه راه شهرستان بشرویه

    مهندس شفیعی فرماندار  در بازدید از پروژه احداث راه روستایی اتحاد به ارسک گفت: آسفالت مسیر بطول ۱۰ کیلومتر جزو مصوبات سفر استاندار به شهرستان و اخیرا جزو طرح ملی ابرار [ ساخت راههای روستایی اولویت دار ] اداره کل راهداری استان در سال ۹۹ قرار گرفته است. فرماندار شهرستان بشرویه همچنین از برخی از