• نخبگان در اداره کل صمت خراسان جنوبی بکارگیری می شوند

    نخبگان در اداره کل صمت خراسان جنوبی بکارگیری می شوند

    وی با اشاره به اینکه موضوع بهره گیری از ظرفیت و ایجاد اشتغال برای نخبگان، همواره یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان و مدیران کشور در حل مسائل کشور بوده است افزود : در همین راستا با توجه به گستردگی حوزه صمت استان از ظرفیت این قشر در حوزه صنعت، معدن و تجارت

  • صمت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات بند قانونی ذکرشده ندارد

    صمت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات بند قانونی ذکرشده ندارد

    در راستای تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون ۱۵٪ از حقوق دولتی وصولی باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به اعتبارات استان واریز گردد؛ لذا این وزارت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات این بند قانونی ندارد. وظیفه حاکمیتی این وزارت صرفا تعیین و اخذ وجوه حقوق دولتی و پیگیری واریز