• اجرای طرح آبخیز تا جالیز در روستای کرند شهرستان بشرویه

    اجرای طرح آبخیز تا جالیز در روستای کرند شهرستان بشرویه

    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با اعلام این خبر افزود: در پی این بازدید ضمن تایید اولیه طرح؛ مقرر گردید طرح مطالعاتی مذکور با مشارکت کشاورزان تهیه و در سرفصل اعتبارات آبخیز تا جالیز گنجانده شود.

  • افتتاح ۸۱ طرح آب و خاک خراسان جنوبی در هفته جهاد کشاورزی

    افتتاح ۸۱ طرح آب و خاک خراسان جنوبی در هفته جهاد کشاورزی

    اکبر محمدی ادامه داد: در حوزه سامانه های نوین آبیاری مطالعات خوبی در استان صورت گرفته که با ۸ هزار و ۷۸۱ هکتار، دومین استان کشور از لحاظ سطح در حال اجراء و با ۴۳۳ هکتار سطح اجراء شده از ابتدای سال تاکنون رتبه نخست از نظر سطح اجرایی و عملکرد کل سامانه های نوین