• یکصد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بشرویه

    یکصد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی شهر بشرویه

     شاکری رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر بشرویه با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر سرکار خانم مطهره زیباییان مبنی بر همکاری اعضای شورا برای قبول استعفا و نظر به اینکه روند درمانی ایشان طولانی گردیده، علیرغم میل باطنی اعضای شورا در از دست دادن یکی از اعضای فعال