• عدم استقلال ادارات در بشرویه، مسیر رشد و توسعه شهرستان را کُند می کند

    عدم استقلال ادارات در بشرویه، مسیر رشد و توسعه شهرستان را کُند می کند

    خطیب جمعه بشرویه افزود: عدم استقلال و استقرار ادارات، مسیر رشد، توسعه و پیشرفت شهرستان را کُند می کند و نمایندگی های ادارات هم به جهت محدود بودن حوزه اختیارات زمینه خدمت رسانی کامل به مردم که حق آنهاست را محقق نمی سازند. امام جمعه بشرویه دور بودن بشرویه از مرکز استان و عدم استقلال