• دعوت خانه مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی از مردم

    دعوت خانه مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی از مردم

    متن پیام بدین شرح است: 🔻 یک رای به نام ایران به نام انقلاب 🔻 ✅  این یک دعوت عام است از ملتی که به خاص بودن شهره است. ملتی که در تعریفِ خویش به امام حسین(ع) و مقاومت، در کلامِ سید الشهدای مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، هویت خویش را با هوشیاری و حضور به