• بشرویه – فردوس – سرایان در مسیر ریلی کشور

    بشرویه – فردوس – سرایان در مسیر ریلی کشور

    نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی، افزود: این پروژه که سال گذشته قریب به ۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی آن بود، با پیگیری‌های جدی نماینده حوزه انتخابیه، توانست قریب به ۳۰ میلیارد تومن برای سال جاری اعتبار کسب کند تا ضمن پرداخت مطالبات قبلی پیمانکار، پروژه تعطیل نشود و