• ساخت ۱۰ مسکن دومعلولی در بشرویه

    در دیدار مدیر کل بهزیستی استان خراسان جنوبی با فرماندار شهرستان بشرویه مطرح شد: ۱۰ مسکن برای خانواده های دومعلولی در بشرویه ساخته می شود. عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی با همراهی رحیمی رئیس اداره هماهنگی موسسات و مراکز غیردولتی، اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی خراسان جنوبی و عمادی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن

  • بشرویه: بازدید از روند ساخت ۲۵۰ واحد مسکن محرومین و سیل زدگان

    بازدید از روند ساخت ۲۵۰ واحد مسکن محرومین و سیل زدگان با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و مهندس شفیعی فرماندار شهرستان آسمانی مقدم در این بازدید، سرعت اجرای پروژه ساخت مسکن ها دربشرویه، مثبت ارزیابی کرد.