• این اقتصاد به توان مردم جان می‌گیرد

    این اقتصاد به توان مردم جان می‌گیرد

      عده بسیاری از این بانوان با کمک بسیج توانسته‌اند به بازاریابی محصولات تولیدی خود که عمدتاً در محیط خانه است بپردازند. در واقع بازاریابی بخش اصلی تولید آن‌هاست که اکنون با کمک بسیج در حال شکوفاشدن و دیده شدن است؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان اذعان دارند اگر بسیج و این نمایشگاه‌ها نباشد

  • ۶ مرکز نوآوری محصولات کشاورزی در کشور راه‌اندازی می‌شود

    مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ۶ مرکز نوآوری کشاورزی در کشور راه‌اندازی می‌شود که یکی از آنها شبکه استارتاپی است. حمیدرضا مختاری روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: ۲ سال از فعالیت حوزه استارتاپ‌های بخش کشاورزی در سطح کشور می‌گذرد که در این مدت ۲۰۰ استارتاپ شناسایی و پایش