• سهمیه قیر شهرداری های استان ۱۰ درصد افزایش می یابد

    سهمیه قیر شهرداری های استان ۱۰ درصد افزایش می یابد

    وی تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه قیر استان برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷۵۰ تن در قالب ۲۵۰ تانکر است که با این نظر مساعد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حدود ۶۰۰ تن به این ظرفیت اضافه می شود. به گفته استاندار خراسان جنوبی؛ تخصیص این سهمیه در رونق پروژه های عمرانی