• دشمن به دنبال فاصله انداختن بین نسل جوان و دفاع مقدس است

    دشمن به دنبال فاصله انداختن بین نسل جوان و دفاع مقدس است

    وی با اشاره به اغتشاشات اخیر و فتنه‌های پی در پی دشمنان، گفت: در اغتشاشات اخیر عمده هنجارشکنی‌ها از سوی قشر نوجوان و جوان صورت گرفت که شناخت چندانی از دفاع مقدس و عظمت و شهامت رزمندگان هم‌سن خود در دوران جنگ تحمیلی ندارند. فرماندار شهرستان بشرویه اضافه کرد: دشمن تمام سرمایه خود را در