• برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در مدرسه دخترانه شهید صدر بشرویه

    برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در مدرسه دخترانه شهید صدر بشرویه

    حسن جلالیان رئیس کمیته امداد امام خمینی -ره- شهرستان بشرویه با اشاره به نکته که مبالغ جمع آوری شده هر مدرسه بین ‌دانش آموزان همان مدرسه توزیع خواهد شد؛ افزود: این جشن فرصت مناسبی است برای مهربانی و مهر ورزی و کمک به کسانی که نیازمند دستان گرم همنوعان خود برای حضور بدون دغدغه در