• «بشرويه» ناشناخته گردشگري در خراسان

    «بشرويه» ناشناخته گردشگري در خراسان

    بافت تاريخي بشرويه از معدود بافت هاي خشت و گلي ايران است که تاکنون معماري سنتي خود را حفظ کرده و کوچه هاي پرپيچ و  خم نماي کاهگلي، سقف هاي گنبدي و بادگيرهايش هنوز استوار است. بافت تاريخي بشرويه به شماره ۷۸۳۶ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است. اين منطقه سالم ترين بافت تاريخي در استان

  • بشرویه با تاریخی به قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال

    بشرویه با تاریخی به قدمت بیش از ۲۰۰۰ سال

    بشرويه در ارتفاع ۸۸۰ متري از سطح دريا قرار گرفته و با توجه به مجاورت با كوير آب و هواي آن گرم و خشك است كه بافت تاريخي، ساختمان‌ها و منازل بشرويه نيز متأثر از شرايط اقليمي كويري شكل گرفته است. وجه تسميه بشرويه در ارتباط با وجه تسميه و علت نامگذاري شهرستان بشرويه روايات