• تجلیل از رزمنده بسیجی محمدرضا ظفریان محمدی

    تجلیل از رزمنده بسیجی محمدرضا ظفریان محمدی

    این مراسم با حضور فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید لاجوردی، فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی، ریاست محترم تامین اجتماعی شعبه بشرویه و نماینده محترم کارگران شهرستان و تنی چند از همکاران مجموعه انجام شد.