• رأی دادن کافی نیست؛ همدیگر را به رأی دادن تواصی کنید

    رأی دادن کافی نیست؛ همدیگر را به رأی دادن تواصی کنید

    بعضی فکر می کنند همین که در انتخابات شرکت کردند، رسالتشان انجام شده است. قرآن خلاف این را می گوید. چرا؟ چون قرآن می گوید: «ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر». می گوید ایمان و عمل صالح، انسان را از خسران نجات می دهد اما