• اولین بارداری مثبت به روش IUI در فردوس

    اولین بارداری مثبت به روش IUI در فردوس

      دکتر کبیری راد افزود : از ۱۱ ماه گذشته در زمینه باروری زوجین، تا کنون سه نوزاد متولد و ۲۳ مورد بارداری مثبت، یک مورد بارداری سه قلویی و یک مورد بارداری دوقلویی اعلام شده است. متخصص زنان این مرکز نیز درخصوص تست بارداری مثبت این زوج فردوسی گفت: یکی از روش‌های بسیار ساده