• بیانات رهبر معظم انقلاب سرلوحه عمل مردم و مسئولان قرار گیرد

    بیانات رهبر معظم انقلاب سرلوحه عمل مردم و مسئولان قرار گیرد

    حجت الاسلام رحیم آبادی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص قرار گرفتن دنیا در مسیر تحول اشاره کرد و افزود: امروز دشمن تمام قد در میدان است و با نفاق مدرن به دنبال تضعیف انقلاب است، در این شرایط همه مردم و مسئولان باید گوش به فرمان رهبری باشند. وی به سخنان رهبر معظم