• اطلاعیه آزمون پذیرش دانشجوی بهورزی و استخدام بهورز در خراسان جنوبی

    اطلاعیه آزمون پذیرش دانشجوی بهورزی و استخدام بهورز در خراسان جنوبی

     داوطلبان می بایست ضمن مطالعه دقیق فراخوان ، طبق تاریخ های درج شده در دفترچه راهنمای آزمون برای ثبت نام و تحویل مدارک به آدرس مندرج در آگهی مراجعه نمایند. برای دریافت دفترچه راهنمای پذیرش دانشجوی بهورزی و استخدام قرارداد کار معین بهورز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال ۱۴۰۲) اینجا را کلیک کنید