• لزوم استفاده از ظرفیت قرارگاه های نماز جمعه

    لزوم استفاده از ظرفیت قرارگاه های نماز جمعه

    مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: دشمن وقتی در جنگ سخت شکست می خورد به دنبال این می رود تا ایمان و باورها و اعتماد و آرامش را متزلزل کند. وی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند آرامش مومنانه است، افزود: باید از طریق هر ابزاری آن طمانینه و ایمان