• بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی ابلاغ شد

    بخشنامه « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» توسط آیت‌الله رئیسی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضائی سراسر کشور به شرح زیر از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد: نظر