• نشست معرفی کتاب به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

    نشست معرفی کتاب به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

    در این نشست ۵ کتاب معرفی شد: کتاب نخل سوخته ، خاطرات زندگی سردار شهید یوسف الهی مربع های قرمز، خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا شهیدبروجردی، شرح زندگی شهید محمد بروجردی خانوم ماه، داستان زندگی همسر شهید شیرعلی سلطانی و خاک های نرم کوشک، شرح زندگی سردار شهید عبدالحسین برونسی