• سرپرست جدید هیأت فوتبال شهرستان بشرویه معرفی شد.

    سرپرست جدید هیأت فوتبال شهرستان بشرویه معرفی شد.

    متن حکم به شرح ذیل می باشد: جناب آقای حسین حدادیان با سلام به استناد ماده ۴۳ اساسنامه هیات فوتبال استان‌های کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ نظر به توان، تجربه و تخصص مشهود به موجب این حکم به سمت سرپرست هیات فوتبال شهرستان بشرویه منصوب می‌گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از