• کاه مورد نیاز دامداران بشرویه به صورت مدت دار توزیع می شود

    کاه مورد نیاز دامداران بشرویه به صورت مدت دار توزیع می شود

      محمد اسماعیلی اول افزود : با توجه به خشکسالی شدید حاکم بر منطقه، کمبود کاه جهت ذخیره سازی و کاهش قدرت خرید کاه توسط دامداران پیش بینی میشود آذوقه دام در زمستان با مشکل جدی مواجه شود و صندوق توسعه کشاورزی در نظر دارد کاه را با قیمت مناسب و به صورت مدت دار