• تجلیل از اهالی خبر و رسانه بشرویه

    تجلیل از اهالی خبر و رسانه بشرویه

    در این دورهمی، شهردار بشرویه با اشاره به اینکه این نشست بعلت دورشدن از فضای رسمی و ارائه گزارش و صرفا به جهت تجلیل از زحمات خبرنگاران و اهالی رسانه در محل خانه بومگردی پناهی تشکیل شده است، از اقدامات و تلاش خبرنگاران قدردانی نمود و اظهار داشت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد