• برداشت خوشه های طلایی گندم در شهرستان بشرویه

    برداشت خوشه های طلایی گندم در شهرستان بشرویه

    سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در این خصوص با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای حمایت از گندم کاران و خودکفایی درتولید گندم به عنوان یک کالای راهبردی با افزایش نرخ خرید تضمینی از کشاورزان، به عزم مجموعه جهاد کشاورزی بر حمایت از کشاورزان به عنوان ضامن امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد. شایان

  • بهره برداری از ۱۵۷ پروژه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی

    بهره برداری از ۱۵۷ پروژه کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی

    به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته جهادکشاورزی اعلام کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۱۵۷ طرح در خراسان جنوبی با اعتباری بالغ بر ۲۹۲۵۱۶۹ میلیون ریال به بهره برداری می‌رسد. مهدی جعفری در این نشست خبری گفت: این تعداد طرح از نظر تعداد ۴۵ درصد و