• خوش خلقی در هر شغلی موجب وفاداری و طرفداری بیشتر مشتریان می شود

    خوش خلقی در هر شغلی موجب وفاداری و طرفداری بیشتر مشتریان می شود

    حجت الاسلام زارعی امام جمعه بشرویه در خطبه اول ضمن سفارش و دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات، در ادامه سلسله مباحث پیرامون تقوا، به تشریح بیشتری از تقوای در خانواده پرداخت و گفت: یکی از راه های کسب تقوای در خانه و خانواده خوش اخلاقی و اخلاق نیک است