• توزیع بیش از ۱۵ تن گوشت منجمد تنظیم بازار در بشرویه

    توزیع بیش از ۱۵ تن گوشت منجمد تنظیم بازار در بشرویه

    لازم به ذکر است کیفیت گوشت قرمز و سفید جذب شده مورد تایید شبکه دامپزشکی و همچنین دارای حداقل ۱۵ ماه تاریخ مصرف بوده است.

  • آغاز فعالیتهای هفته پدافند غیر عامل مجموعه جهاد کشاورزی بشرویه

    آغاز فعالیتهای هفته پدافند غیر عامل مجموعه جهاد کشاورزی بشرویه

    به گزارش پایگاه خبری بشرویه نیوز ؛ فعالیتهای هفته پدافند غیر عامل مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان با فعالیتهای آموزشی ،ترویجی  آغاز گردید . حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت :آموزش وافزایش آگاهی تخصصی بهره برداران حوزه کشاورزی ودامپروری یکی ازبهترین راهکارهای ارتقاءتولید است لذا این مهم همیشه در سرلوحه کاری مجموعه مدیریت جهادکشاورزی