• ضبط ۵۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی در شهرستان بشرویه

    ضبط ۵۷ کیلوگرم فرآورده خام دامی در شهرستان بشرویه

    وی ادامه داد: علاوه بر این مراکز، سردخانه های نگهداری فراورده های خام دامی نیز به صورت مستمر تحت کنترل و نظارت ویژه قرار می گیرند و طی بازدیدی که توسط اکیپ نظارت این شبکه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی انجام گردید مقدار ۵۷ کیلوگرم