• انتشار دلنوشته «تاریخی تکرار نشدنی» به قلم محبوبه شجاع

    انتشار دلنوشته «تاریخی تکرار نشدنی» به قلم محبوبه شجاع

    ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ تاریخی شاید تکرار نشدنی ساعت ۹/۵ شب گوشی همراهم زنگ خورد “شما برای دیدار رهبری انتخاب شده اید” سر از پا نمی‌شناختم خیال کردم رویاست ساعت ۲ بعدازظهر مزارشهدای بشرویه … اتوبوس شماره ۳۱ … زنان و مردانی که در چشمانشان شوق دیدار یار موج میزد در مسیر، خواب از اشتیاق به