• حضور مسئولین شهرستان در دفتر هنر مردمی بشرویه

    حضور مسئولین شهرستان در دفتر هنر مردمی بشرویه

    در این بازدید حسینی نژاد مسئول دفتر هنر مردمی حوزه هنری شهرستان ضمن تشکر از حمایت های مسئولین محترم شهرستان گوشه ای از فعالیت های این دفتر و همچنین فعالیت های گروه های فرهنگی هنری و هنرمندان شهرستان توضیح داد و خواستار حمایت بیشتر از ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستان گردید.    

  • آغاز برنامه های چهل و ششمین سفر نماینده مجلس با حضور در دفتر امام جمعه بشرویه

    آغاز برنامه های چهل و ششمین سفر نماینده مجلس با حضور در دفتر امام جمعه بشرویه

    حجت الاسلام نصیرایی در این جلسه ضمن آرزوی برای امام جمعه و مسئولین شهرستان، هدف از این سفر را بررسی و پیگیری مشکلات شهرستان عنوان کرد و افزود: این چهل و ششمین سفر است که دوره نمایندگی به صورت رسمی به شهرستان بشرویه دارم و بدین معناست که بطور میانگین هر ۱۲ روز یکبار در