• تجلیل از عوامل اجرایی و هنرمندان نمایش میدانی اغازی بر پایان

    تجلیل از عوامل اجرایی و هنرمندان نمایش میدانی اغازی بر پایان

      وی افزود:شاهد آن هستیم که یک سری نوجوان گرفتار برنامه های اغتشاش شده اند،که بعضا نه میدانند جنگ ۸ سال چجونه شکل و شهدا چطوری از خاک و میهن دفاع کردند  . نماینده مردم بشرویه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:باید اقتدار ایران را زیر سوال نبریم و فراموش نکنیم چطور با دست خالی