• هفته دفاع مقدس فرصتی برای بیان ارزش ها به نسل جوان است

      مهندس شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه حفظ آثار ارزش های دفاع مقدس گفت: در هفته دفاع مقدس بایستی تمام تلاش خود را برای انتقال ارزش های دفاع مقدس در بین مردم و به ویژه نسل جوان انجام دهیم.  

  • در جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس تاکید شد

      در این جلسه که به ریاست مهندس شفیعی فرماندار شهرستان و دیگر اعضا برگزار گردید به یکی از مهمترین هدف از برنامه ها که ایجاد پیوند بین کودکان، نوجوانان و جوانان با ایثارگران دفاع مقدس اشاره گردید که باید در برنامه های هفته دفاع مقدس مدنظر قرار گیرد.   منبع : سایت فرمانداری بشرویه