• عرضه تولیدات روستاییان و عشایر خراسان جنوبی در نمایشگاه تهران

    عرضه تولیدات روستاییان و عشایر خراسان جنوبی در نمایشگاه تهران

    وی با اشاره به اینکه ۱۵ مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز روستا و عشایر نامگذاری شده است، افزود: به همین مناسبت برای اولین بار نمایشگاه عرضه محصولات روستایی و عشایری به عنوان بزرگ‌ترین رویداد روستایی کشور با حضور بیش از هزار و ۲۰۰ تولیدکننده برتر روستایی و عشایری از ۱۲ الی

  • یک سوم جمعیت مشمول خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر

    یک سوم جمعیت مشمول خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر

      مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان جنوبی گفت: جمعیت مشمول بیمه روستاییان و عشایر استان نیز ۱۶۴ هزار و ۳۶۹ نفر بوده که بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن دارند و از این تعداد۱۰۶ هزار و ۹۱۷ نفر در روستاها و مناطق عشایری ساکن هستند. اسدی تصریح کرد: ضریب پوشش بیمه