• ضرورت تسهیل پیاده روی مردمی جاماندگان اربعین شهرستان

    ضرورت تسهیل پیاده روی مردمی جاماندگان اربعین شهرستان

    در این جلسه همچنین هماهنگی های مشابه راجع به برگزاری مراسم در مسیر ارسک- ده کرم و سه مسیر روستایی دیگر نیز صورت گرفت.   سیدمحمود پناهی – معاون فرماندار بشرویه- با اشاره به رسم مردمی پیاده روی در روز اربعین به سمت امامزاده هوگند و قرائت زیارت اربعین در جوار آستان امامزاده و تاکید