• تغییر ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان از فردا

    تغییر ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان از فردا

    ناصر ناصری افزود: طبق مصوبه هیات وزیران ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی استان در تمامی روزهای کاری هفته ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. وی گفت: تغییر ساعت کاری ادارات تا ۱۶ شهریور اعمال می‌شود و این تغییر ساعت مربوط به روزهای گرم سال است