• سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا شد

    با حکم سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، سردار احمدعلی گودرزی به سمت فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار احمدعلی گودرزی به سمت فرمانده مرزبانی ناجا منصوب شد. گفتنی است سردار گودرزی تا قبل از این فرمانده انتظامی استان فارس بود که صبح امروز