• نمایندگان مردم در شورا پشتیبان خادمان مردم در هر لباس و مقام

    نمایندگان مردم در شورا پشتیبان خادمان مردم در هر لباس و مقام

    بیانیه شورای اسلامی شهر بشرویه در حمایت از سخنان امروز امام جمعه‌ی محترم بشرویه بسم الله الرحمن الرحیم  ظهر امروز، جمعه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱ در خطبه های نماز جمعه دردهای چندین ساله‌ی مردم بشرویه خصوصا درحوزه زمین و مسکن و بن بست ظالمانه جاده ای مجددا از زبان پدر معنوی شهرمان ، حضرت حجت