• رفتار دوگانه دولتی‌ها قبل و پس از استیضاح وزیر صمت جای تأمل دارد

    رفتار دوگانه دولتی‌ها قبل و پس از استیضاح وزیر صمت جای تأمل دارد

    معاون پارلمانی و وزیر صمت پیش و هنگام جلسه استیضاح تأکید کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و حتی فاطمی امین بیان کرد که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد استعفا می‌دهم و زمانی که استیضاح وزیر رأی آورد ادبیات تغییر کرد و این رفتاری بسیار غیرکارشناسانه و نادرست است. از دفتر بازرسی رئیس جمهور