• تاکید بر کشتار دام به صورت کاملا بهداشتی به منظور حفظ سلامت شهروندان

    تاکید بر کشتار دام به صورت کاملا بهداشتی به منظور حفظ سلامت شهروندان

    به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه دکتر سید حمید عبدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت : شهرستان بشرویه دارای یک کشتارگاه سنتی متعلق به شهرداری می باشد و نظارت بهداشتی بر کشتار دام در کشتارگاه از وظایف حاکمیتی این شبکه می باشد که به طور روزانه توسط کارشناسان شبکه انجام می گیرد.