• همسان سازی شناسه بشرویه نیوز در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

    همسان سازی شناسه بشرویه نیوز در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

      پیرو پیشنهاد کاربران محترم و اعضای کانال ها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر ایجاد تنوع در ارائه خدمات مجازی و دسترسی هر چه بیشتر کاربران در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف؛ مقرر گردید فعالیت “پایگاه خبری بشرویه نیوز” در شبکه های اجتماعی حتی المقدور با یک

  • ارتباط مجازی عامل هتک حیثیت دختر جوان بشرویه ای

    ارتباط مجازی عامل هتک حیثیت دختر جوان بشرویه ای

    به گزارش پایگاه خبری بشرویه نیوز؛ رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی از دستگیری فردی خبر داد که با پیشنهاد ازدواج، عکس‌های خصوصی دختر جوان را دریافت نموده و سپس اقدام به تهدید وی در خصوص انتشار این تصاویر کرده بود. سرهنگ الوانی رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی در خصوص این خبر اظهار‌داشت:خانمی جوان به پلیس فتا شهرستان بشرویه مراجعه نمود و با ارائه شکوائیه اعلام داشت حدود سه ماه قبل از طریق شبکه‌های اجتماعی با فردی آشنا شدم که وی پس از مدتی با پیشنهاد ازدواج اعتماد من را جلب نمود و از من تعدادی عکس شخصی گرفت ،اما پس از مدتی وی به قول خود عمل نکرد و من را تهدید نمود که عکس‌های خصوصی‌ام را در فضای مجازی انتشار خواهد داد و آبروی مرا خواهد برد،لذا من از این موضوع ناراضی بوده و تقاضای رسیدگی دارم.