• بازدید معاونت محترم فرمانداری از شعبه برق ارسک

    بازدید معاونت محترم فرمانداری از شعبه برق ارسک

    به گزارش بشرویه نیوز ، در آخرین روز از هفته دولت ، بخشدار محترم ارسک، مسئول محترم دفتر نماینده، اعضاء شورا و شهردار محترم ارسک، معاونت محترم فرمانداری را همراهی کردند،  مهندس نیازمند مدیر توزیع برق شهرستان بشرویه ضمن خیر مقدم، به ارائه گزارش از ابتدای تاسیس شعبه در سال ۹۷ تاکنون پرداخت . در این