• لزوم انتقال حساب‌های مالی معادن به خراسان جنوبی

    لزوم انتقال حساب‌های مالی معادن به خراسان جنوبی

    انتقال حساب‌های مالی معادن به استان، توان مالی و امکان تسهیلات دهی سیستم بانکی را بالا می‌برد و زمانی که حساب‌های مالیاتی شرکت‌های معدنی در خراسان جنوبی انجام شود، زمینه گردش مالی بانک‌های استان را افزایش داده و امکان استفاده از حقوق‌های دولتی و محاسبات دقیق عوارض‌های پرداختی قانونی را فراهم می‌کند که زمینه بهره‌مندی

  • صمت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات بند قانونی ذکرشده ندارد

    صمت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات بند قانونی ذکرشده ندارد

    در راستای تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون ۱۵٪ از حقوق دولتی وصولی باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به اعتبارات استان واریز گردد؛ لذا این وزارت نقشی در اخذ تخصیص یا واریز اعتبارات این بند قانونی ندارد. وظیفه حاکمیتی این وزارت صرفا تعیین و اخذ وجوه حقوق دولتی و پیگیری واریز