• نخبگان در اداره کل صمت خراسان جنوبی بکارگیری می شوند

    نخبگان در اداره کل صمت خراسان جنوبی بکارگیری می شوند

    وی با اشاره به اینکه موضوع بهره گیری از ظرفیت و ایجاد اشتغال برای نخبگان، همواره یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان و مدیران کشور در حل مسائل کشور بوده است افزود : در همین راستا با توجه به گستردگی حوزه صمت استان از ظرفیت این قشر در حوزه صنعت، معدن و تجارت