• دستگیری چهار نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بشرویه

    دستگیری چهار نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان بشرویه

      طاهری به خبرنگاران اعلام کرد که مأموران انتظامی شهرستان بشرویه به منظور پاکسازی مناطق آلوده از فعالیت‌های مخدرافکنان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را به اجرا درآورده‌اند. وی توضیح داد که مأموران با اجرای اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده در مناطق آلوده و جرم‌خیز، این مناطق را شناسایی کرده و با