• تهیه ۸ هزار بسته تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند

    تهیه ۸ هزار بسته تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند

    به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد  امام خمینی استان  گفت: این تعداد بسته تحصیلی در گام دوم رزمایش کمک مومنانه با اعتبار بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تأمین شده که در آستانه سال تحصیلی جدید بین دانش آموزاننیازمند توزیع می شود. سلم آبادی افزود:  ۴۰ هزار بسته بهداشتی (ماسک) و