• افتتاح دو طرح عمرانی در حوزه آبخیزداری و قنوات در دهستان کرند

    افتتاح دو طرح عمرانی در حوزه آبخیزداری و قنوات در دهستان کرند

    در ادامه نیز طرح بازسازی و مرمت قنات روستای بهشت آباد دهستان کرند با اعتبار ۸۷۳ میلیون تومان و بهره مندی ۱۶ خانوار افتتاح شد. همچنین بازدید از طرح اصلاح نژاد دام آقای اکبرزاده ، و مزرعه نمونه کاشت مستقیم پنبه آقای تورانی از دیگر برنامه های دومین روز هفته جهاد کشاورزی در شهرستان بشرویه