• فرماندار بشرویه و رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری تقدیر شد

    فرماندار بشرویه و رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری تقدیر شد

    در این مراسم که به ریاست استاندار و با حضور مسئولین استانی و شهرستان های استان خراسان جنوبی برگزار شد از عملکرد و اقدامات ستاد بازآفرینی شهرستان و فرماندار بشرویه در حوزه بازآفرینی شهری تقدیر بعمل آمد. همچنین در این مراسم با اهدای لوح یادبود با امضای جناب آقای قناعت استاندار و رئیس ستاد بازآفرینی

  • شهردار بشرویه و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری تقدیر شد

    شهردار بشرویه و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری تقدیر شد

    در این مراسم که به ریاست استاندار و با حضور مسئولین استانی و شهرستان های استان خراسان جنوبی برگزار شد از عملکرد و اقدامات ستاد بازآفرینی شهرستان و شهردار بشرویه در حوزه بازآفرینی شهری تقدیر بعمل آمد. همچنین در این مراسم با اهدای لوح یادبود با امضای جناب آقای قناعت استاندار  و رئیس ستاد بازآفرینی